Φιλανθρωπικό Σωματείο «Κοινωνική Μέριμνα Μοσχάτου»

Κάλυψη λειτουργικών εξόδων

Δωρεά για την υποστήριξη μισθών του προσωπικού για περίοδο 2 ετών.

Το Φιλανθρωπικό Σωματείο «Κοινωνική Μέριμνα Μοσχάτου» ιδρύθηκε το 1962, με στόχο την παροχή στέγης, ιατρικής περίθαλψης και φροντίδας σε μη προνομιούχους ηλικιωμένους.