Φιλανθρωπικό Σωματείο «Κοινωνική Μέριμνα Μοσχάτου»

Εργασίες ανακαίνισης
Για τη στήριξη της πραγματοποίησης απαραίτητων εργασιών επισκευής και ανακαίνισης, όπως βάψιμο, και της αντικατάστασης των αλουμινένιων πλαισίων στα δωμάτια των κατοίκων. Επίσης, για τη στήριξη της δημιουργίας χώρου που θα φιλοξενεί κοινωνικές και επιστημονικές εκδηλώσεις. 
Το Φιλανθρωπικό Σωματείο «Κοινωνική Μέριμνα Μοσχάτου» ιδρύθηκε το 1962. Βασικός της σκοπός είναι η παροχή φροντίδας σε μη προνομιούχους ηλικιωμένους. Εκτός από τις υπηρεσίες φροντίδας που προσφέρει, η στέγη έχει επίσης καθιερώσει ημέρα εθελοντικής αιμοδοσίας, συμμετοχή σε τοπικές ομάδες για την καταπολέμηση της κατάχρησης ουσιών και παροχή επισιτιστικής βοήθειας και ειδών ένδυσης σε μη προνομιούχα άτομα.