Φιλανθρωπικό Σωματείο «Άγιος Ιωάννης ο Ελεήμων»

Υποστήριξη προγράμματος

Δωρεά για την υποστήριξη εκπαιδευτικών προγραμμάτων για παιδιά και γονείς που προέρχονται από μειονεκτικά κοινωνικοοικονομικά περιβάλλοντα.

Το Φιλανθρωπικό Σωματείο «Άγιος Ιωάννης ο Ελεήμων» είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που ιδρύθηκε το 2007 στο χωριό της Χωριστής, στη Δράμα. Το Σωματείο προσφέρει στήριξη σε άτομα και οικογένειες στη Χωριστή και στα γειτονικά χωριά, μέσω της διανομής τροφίμων και άλλων ειδών, μέσω της οικονομικής βοήθειας και των προγραμμάτων κοινωνικής στήριξης.