Φιλανθρωπικό Σωματείο «Άγιος Ιωάννης ο Ελεήμων» - Κάλυψη λειτουργικών εξόδων - Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Φιλανθρωπικό Σωματείο «Άγιος Ιωάννης ο Ελεήμων»

Κάλυψη λειτουργικών εξόδων
Δωρεά για την κάλυψη λειτουργικών εξόδων. Η κύρια δραστηριότητα του οργανισμού είναι η καθημερινή διανομή πακέτων τροφής σε περίπου 60 οικογένειες σε ένδεια στην πόλη της Χωριστής. 
Το Φιλανθρωπικό Σωματείο «Άγιος Ιωάννης ο Ελεήμων» προσφέρει στήριξη σε μη προνομιούχες και ευάλωτες κοινωνικές ομάδες στην πόλη της Χωριστής στη Βόρεια Ελλάδα.