Φάρος

Χρηματοδότηση προγράμματος

Δωρεά για την υποστήριξη της δημιουργίας εργαστηρίων επαγγελματικής εκπαίδευσης. 

Ο Φάρος είναι μία Χριστιανική Ανθρωπιστική μη κερδοσκοπική Οργάνωση που εστιάζει στην υποστήριξη των ανήλικων προσφύγων και των ασυνόδευτων παιδιών που ζητούν άσυλο.