Φάρος Τυφλών της Ελλάδος - Χρηματοδότηση Προγράμματος - Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Φάρος Τυφλών της Ελλάδος

Χρηματοδότηση Προγράμματος
Χρηματοδότηση για την έκδοση των ποικίλων εντύπων του Φάρου Τυφλών, για έναν χρόνο. Οι εκδόσεις του οργανισμού, οι οποίες είναι όλες σε μορφή Braille, περιλαμβάνουν τρία μηνιαία περιοδικά και τέσσερις ειδικές εκδόσεις. 

Ο Φάρος Τυφλών λειτουργεί από το 1946 και χρησιμοποιεί εξειδικευμένο εξοπλισμό προκειμένου να βοηθήσει τα άτομα με προβλήματα όρασης να συμμετέχουν ενεργά στην κοινωνική και επαγγελματική ζωή.