Φάρος Τυφλών της Ελλάδος - Αγορά εξοπλισμού - Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Φάρος Τυφλών της Ελλάδος

Αγορά εξοπλισμού

Αγορά εκτυπωτή τύπου Braille για το τυπογραφικό κέντρο και ηχητικού συστήματος για το στούντιο ηχογράφησης.

Ο Φάρος Τυφλών είναι μη κερδοσκοπικός οργανισμός, ο οποίος ιδρύθηκε το 1946. Βασικός σκοπός του είναι να βοηθήσει την επανένταξη ατόμων με προβλήματα όρασης στην κοινωνία.

Μεταξύ άλλων, ο οργανισμός στοχεύει στην ενημέρωση των πολιτών για τις ικανότητες των τυφλών ατόμων και τις δυσκολίες που τα άτομα αυτά καλούνται να αντιμετωπίσουν στην καθημερινότητά τους, στην παροχή κοινωνικών υπηρεσιών προς όλους τους τυφλούς, στην προσπάθεια βελτίωσης των ικανοτήτων τους, καθώς και στην εξασφάλιση μέσων για την καλλιέργεια τους. Αξίζει να σημειωθεί ότι όλες οι εκτυπώσεις σε μορφή Braille στην Ελλάδα πραγματοποιούνται από το Φάρο Τυφλών.