Φάρος του Κόσμου

Υποστήριξη προγράμματος
Δωρεά για την υποστήριξη εκπαιδευτικών προγραμμάτων για εφήβους, από τις μεγαλύτερες κοινότητες Ρομά έξω από τη Θεσσαλονίκη.

Ο Φάρος του Κόσμου υποστηρίζει τους εφήβους Ρομά στο Δενδροπόταμο, μέσα από εκπαιδευτικές δραστηριότητες και υποστήριξη παιδικής μέριμνας.