Φαιναρέτη

Υποστήριξη προγράμματος

Δωρεά για τη λειτουργία της τηλεφωνικής γραμμής υποστήριξης της ψυχικής υγείας της εγκύου και της νέας μητέρας. 

Η Φαιναρέτη ιδρύθηκε το 2006 με σκοπό την βελτίωση της προγεννητικής φροντίδας στην Ελλάδα.