Ευστάθιος Μπάτης

Έκδοση
Χρηματοδότηση έκδοσης με θέμα τον ελληνικό εφοπλισμό κατά τον 19ο και τον 20ό αιώνα.