Εθνολογικό Μουσείο Θράκης - Αγγελική Γιαννακίδου

Χρηματοδότηση προγράμματος

Δωρεά για την υλοποίηση του προγράμματος με τίτλο «Shared Histories for a Europe without Dividing Lines» (Μοιραζόμαστε τις ιστορίες μας για μία Ευρώπη χωρίς διαχωριστικές γραμμές) σε συνεργασία με το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης.

Οι στόχοι του Εθνολογικού Μουσείου Θράκης περιλαμβάνουν τη μελέτη, την έρευνα και τη διάδοση του πολιτισμού της Θράκης. Το Μουσείο βρίσκεται στην πόλη της Αλεξανδρούπολης, και το 2004 ήταν μεταξύ των υποψηφίων για το Ευρωπαϊκό Βραβείο Μουσείων.