Εθνολογικό Μουσείο Θράκης - Αγγελική Γιαννακίδου

Εργασίες αποκατάστασης

Εργασίες αποκατάστασης κτιρίου για τη στέγαση του υπό ίδρυση Λαογραφικού Μουσείου Θρακικής Τέχνης.