Εθνικός Κήρυξ/National Herald Foundation

Υποστήριξη προγράμματος

Δωρεά για την υποστήριξη της ψηφιοποίησης (digitization) του αρχείου της ελληνοαμερικανικής καθημερινής εφημερίδας The National Herald (Εθνικός Κήρυκας).

Το Ίδρυμα Εθνικού Κήρυκα/National Herald Foundation ιδρύθηκε για φιλανθρωπικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς προώθησης και στήριξης του ελληνικού πολιτισμού και της πολιτιστικής κληρονομιάς και για τη διατήρηση των ελληνικών πολιτιστικών, φυλετικών, περιφερειακών, γλωσσικών και θρησκευτικών παραδόσεων.