Εθνικός Κήρυξ/National Herald Foundation

Κάλυψη λειτουργικών εξόδων

Δωρεά για το γκαλά για τα 100 χρόνια του «Εθνικού Κήρυκα» (National Herald). 

Ο «Εθνικός Κήρυκας» είναι η μοναδική καθημερινή έντυπη έκδοση στις Ηνωμένες Πολιτείες που κυκλοφορεί στην ελληνική γλώσσα. Απευθύνεται σε αναγνώστες που θέλουν να γνωρίζουν τι συμβαίνει στην Ελληνοαμερικάνικη κοινότητα, στην ευρύτερη κοινότητα της Ελληνικής Διασποράς, καθώς και στην Ελλάδα και την Κύπρο. Παρουσιάζει ειδήσεις, απόψεις και ιστορίες μέγιστης σημασίας για τους Ελληνοαμερικανούς. Το Ίδρυμα Εθνικού Κήρυκα/National Herald Foundation ιδρύθηκε για φιλανθρωπικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς προώθησης και στήριξης του ελληνικού πολιτισμού και της πολιτιστικής κληρονομιάς και για τη διατήρηση των ελληνικών πολιτιστικών, φυλετικών, περιφερειακών, γλωσσικών και θρησκευτικών παραδόσεων.