Εθνικός Γυμναστικός Σύλλογος - Αγορά εξοπλισμού - Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Εθνικός Γυμναστικός Σύλλογος

Αγορά εξοπλισμού
Ενίσχυση με σκοπό την αγορά αθλητικού εξοπλισμού  για το Τμήμα Ξιφασκίας.

Ο Εθνικός Γυμναστικός Σύλλογος ιδρύθηκε το 1893 και το Τμήμα Ξιφασκίας το 1903.  Σήμερα αριθμεί  περίπου  40 μέλη.