Εθνικό Θέατρο

Μελέτη ανακαίνισης

Χρηματοδότηση της μελέτης ανακαίνισης του κτιρίου «Ρεξ». Το «Ρεξ» είναι το παλαιότερο κέντρο ψυχαγωγίας της Αθήνας, το οποίο κατασκευάστηκε τη δεκαετία του 1930. Το κτίριο έχει κηρυχθεί διατηρητέο μνημείο σύγχρονης αρχιτεκτονικής από το Υπουργείο Πολιτισμού. Σχεδιάστηκε από τους διάσημους αρχιτέκτονες της École des Beaux-Arts του Παρισιού, Λεωνίδα Μπόνη και Βασίλη Κασσάνδρα. Στο «Ρεξ» στεγάζονται δύο από τις σκηνές του Εθνικού Θεάτρου: η Κεντρική Σκηνή και η Παιδική Σκηνή.

Το Θέατρο ιδρύθηκε το 1900 με την ονομασία Βασιλικό Θέατρο και μετονομάστηκε  Εθνικό Θέατρο το 1930. Διοικείται από επταμελές διοικητικό συμβούλιο και έναν καλλιτεχνικό διευθυντή, ο οποίος επιβλέπει και τη Δραματική Σχολή του Θεάτρου, η οποία ιδρύθηκε το 1930. Εκτός από την προβολή έργων κλασικού ρεπερτορίου, το Εθνικό Θέατρο προωθεί πειραματικές εκφράσεις, ιδιαίτερα έπειτα από την ίδρυση της Πειραματικής του Σκηνής το 1997.