Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης

Κατασκευαστικές εργασίες

Δωρεά για την κατασκευή και τη μερική υποστήριξη του εξοπλισμού μίας εθνικής ερευνητικής υποδομής, που θα φέρει το όνομα του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Η υποδομή θα στεγάσει τις εγκαταστάσεις μέτρησης εκπομπών αερίων και συγκεντρωμένης ηλιακής ενέργειας, καθώς και το εργαστήριο και τα γραφεία του οργανισμού.

Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) είναι το μοναδικό ερευνητικό κέντρο στη Βόρεια Ελλάδα, το οποίο ιδρύθηκε το 2000. Το Κέντρο περιλαμβάνει τα εξής πέντε ινστιτούτα: το Ινστιτούτο Τεχνικής Χημικών Διεργασιών, το Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, το Ελληνικό Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών, το Ινστιτούτο Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών και το Ινστιτούτο Έρευνας και Τεχνολογίας Θεσσαλίας.