Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος»

Υποστήριξη προγράμματος

Δωρεά για την υποστήριξη της παροχής 25 υποτροφιών που αφορούν βιομηχανικά διδακτορικά (3 έτη) και 30 υποτροφιών που αφορούν βιομηχανικές μεταδιδακτορικές θέσεις (2 έτη) ή Συνεργαζόμενους Βιομηχανικούς Ερευνητές (3 έτη).

Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών Δημόκριτος ιδρύθηκε το 1960, είναι το μεγαλύτερο πολυθεματικό Eρευνητικό Kέντρο στην Ελλάδα, και εποπτεύεται από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας. Ειδικεύεται στους εξής τομείς: Νανοτεχνολογία, Ενέργεια και Περιβάλλον, Βιοεπιστήμερς, Σωματιδιακή και Πυρηνική Επιστήμη, Πληροφορική και Τηλεπικοινωνίες. Οι ερευνητικές του δραστηριότητες συντονίζονται επί του παρόντος από πέντε Ερευνητικά Ινστιτούτα: α) Ινστιτούτο Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών, β) Ινστιτούτο Βιοεπιστημών & Εφαρμογών, γ) Ινστιτούτο Πυρηνικών & Ραδιολογικών Επιστημών & Τεχνολογίας, Ενέργειας & Ασφάλειας, δ) Ινστιτούτο Νανοεπιστήμης & Νανοτεχνολογίας, και ε) Ινστιτούτο Πυρηνικής & Σωματιδιακής Φυσικής.