Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος»

Ινστιτούτο Βιολογίας – Αγορά εξοπλισμού
Δωρεά για την αγορά εξοπλισμού για το Εργαστήριο Κυτταρικού Πολλαπλασιασμού & Γήρανσης. 

Το Εργαστήριο εστιάζει στη μελέτη των μηχανισμών της κυτταρικής γήρανσης, του ρόλου της στην ιστική ομοιοστασία και στην ανάπτυξη ηλικιοεξαρτώμενων καταστάσεων, στοχεύοντας σε θεραπευτικές προσεγγίσεις με βάση το κύτταρο.