Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Αγορά εξοπλισμού

Δωρεά για την αγορά 143 υπερσύγχρονων ασθενοφόρων οχημάτων και την πλήρη συντήρησή τους για 8 χρόνια καθώς και την ψηφιακή αναβάθμιση του επιχειρησιακού κέντρου του ΕΚΑΒ.

Η αποστολή του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ) είναι η παροχή προ-νοσοκομειακής περίθαλψης στους πολίτες και η άμεση μεταφορά των ασθενών σε νοσοκομεία και ιατρικές μονάδες. Το ΕΚΑΒ αποτελείται από 12 κέντρα που βρίσκονται στις μεγαλύτερες πόλεις της χώρας, όπως η Αθήνα, η Θεσσαλονίκη, η Πάτρα, το Ηράκλειο, η Λάρισα, κ.α.