Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας (Ε.ΚΕ.Α.) - Αγορά εξοπλισμού - Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας (Ε.ΚΕ.Α.)

Αγορά εξοπλισμού
Δωρεά για την προμήθεια δύο Συστημάτων Μοριακών Εξετάσεων και 240.000 αντιδραστηρίων, αυξάνοντας σημαντικά την ημερήσια δυνατότητα πραγματοποίησης εξετάσεων για τη διάγνωση της COVID-19. Το ένα από τα δύο Συστήματα θα εγκατασταθεί στο Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας (ΕΚΕΑ) στην Αθήνα, όπου πραγματοποιείται και η πλειονότητα των εξετάσεων, και το δεύτερο στο Κέντρο Αίματος του ΑΧΕΠΑ στη Θεσσαλονίκη.

Το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας (ΕΚΕΑ) παρέχει υψηλής ποιότητας αιμοδοσιακή υγειονομική περίθαλψη, επιτυγχάνοντας αυτάρκεια αίματος και των παραγώγων του σε εθνικό επίπεδο.

Η δωρεά πραγματοποιείται στο πλαίσιο της Διεθνούς Πρωτοβουλίας Δράσης του ΙΣΝ για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας του COVID-19.