Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών - Τομέας Αρχαιολογίας και Ιστορία της Τέχνης– Αγορά εξοπλισμού - Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Τομέας Αρχαιολογίας και Ιστορία της Τέχνης– Αγορά εξοπλισμού
Για την αγορά του εξειδικευμένου εξοπλισμού Differential GPS, ενός συστήματος εντοπισμού γεωγραφικής θέσης, το οποίο παρέχει δεδομένα σε πραγματικό χρόνο και υψηλής ακρίβειας υπολογισμούς γεωγραφικής θέσης κατά τη διάρκεια έργων ανασκαφής. Ο εξοπλισμός θα διευκολύνει τις εκπαιδευτικές αλλά και τις ερευνητικές δραστηριότητες των φοιτητών. 

Το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών ιδρύθηκε το 1983 και θεωρείται ως το μεγαλύτερο του είδους του στην Ελλάδα. Οι δραστηριότητες του Τμήματος περιλαμβάνουν έργα ανασκαφής, εργασίες πεδίου, προγράμματα αναστύλωσης και αρχαιολογικές εκθέσεις.