Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών - Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης – Υποστήριξη προγράμματος - Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης – Υποστήριξη προγράμματος

Δωρεά για την εφαρμογή ενός προγράμματος για την προώθηση της δημοκρατικής κουλτούρας στα σχολεία, μέσα από την κατάρτιση των εκπαιδευτικών σε εθνικό επίπεδο. 

Πρόκειται για μία κοινή πρωτοβουλία δύο μεταπτυχιακών προγραμμάτων, του Μεταπτυχιακού «Πολιτική Επιστήμη και Κοινωνιολογία» του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης και του «Εκπαίδευση και Ανθρώπινα Δικαιώματα» του Τμήματος Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία.

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών ιδρύθηκε το 1837 και είναι το παλαιότερο και μεγαλύτερο πανεπιστήμιο της χώρας.