Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών - Τμήμα Μεθοδολογίας, Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήμης - Χρηματοδότηση προγράμματος - Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Τμήμα Μεθοδολογίας, Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήμης - Χρηματοδότηση προγράμματος
Eνίσχυση για την καταγραφή όλων των ελληνικών κοινοτήτων της Kωνσταντινούπολης. Το υλικό περιλαμβάνει πιστοποιητικά γάμου, διαζυγίου, βάπτισης και θανάτου από τις αρχές του 18ου αιώνα μέχρι τις μέρες μας.