Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Τμήμα Αιματολογίας, Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Λαϊκό» - Αγορά εξοπλισμού

Αγορά εργαστηριακού εξοπλισμού για το Tμήμα Aιματολογίας του Γενικού Nοσοκομείου Aθηνών «Λαϊκό».

 

Το Τμήμα Αιματολογίας ανήκει στο Γενικό Νοσοκομείο «Λαϊκό», με νέα έδρα από το 2006. Το Εργαστήριο εκτελεί μοριακές εξετάσεις σε όλες τις φάσεις αιματολογικών ασθενειών, από τη διάγνωση και την επιλογή της κατάλληλης θεραπείας στην εξέταση της αποτελεσματικότητάς της και τη διάγνωση πιθανού υποτροπιασμού της ασθένειας. Οι εξετάσεις αυτές απαιτούνται από το Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, την Αμερικανική Αιματολογική Εταιρεία και τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Αιματολογίας. Για τις περισσότερες μοριακές εξετάσεις, η δραστηριότητα του Εργαστηρίου είναι μοναδική στην Ελλάδα.