Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών - Σχολή Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών – Αγορά εξοπλισμού - Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Σχολή Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών – Αγορά εξοπλισμού
Για τον εξοπλισμό της νέας Βιβλιοθήκης του Τμήματος Νομικής. Η νέα Βιβλιοθήκη θα στεγάζεται στο κτίριο του Παλαιού Χημείου του Πανεπιστημίου, έργο του Ερνέστου Τσίλλερ, και θα φιλοξενεί όλες τις συλλογές του τμήματος, οι οποίες βρίσκονταν, έως τώρα, σε 11 ξεχωριστά αναγνωστήρια. 
Οι συλλογές του Τμήματος αποτελούνται από 100.000 βιβλία και 30.000 περιοδικά και καλύπτουν την Ελληνική και διεθνή βιβλιογραφία και όλους τους τομείς του Δικαίου. 
Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών ιδρύθηκε το 1837 και είναι το παλαιότερο και το μεγαλύτερο Πανεπιστήμιο της χώρας. Το Τμήμα Νομικής υπάγεται στη Σχολή Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών.