Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών - Μουσείο Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης – Χρηματοδότηση προγράμματος - Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Μουσείο Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης – Χρηματοδότηση προγράμματος

Χρηματοδότηση προγράμματος για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση εκπαιδευτικού προγράμματος, απευθυνόμενο στους μαθητές Γ’ Δημοτικού έως και Γ’ Γυμνασίου, με θέμα: «Γνωριμία με το περιβάλλον του παρελθόντος. Πόλεις, ζώα και άνθρωποι».

Το πρόγραμμα αξιοποίησε τα εκθέματα του Μουσείου με διαδραστικό τρόπο και μετέδωσε στα παιδιά με ψυχαγωγική και εύληπτη μέθοδο τη στενή σχέση μεταξύ φυσικού περιβάλλοντος και αρχαιολογίας, διά μέσου των αιώνων. Οι μαθητές έμαθαν πώς ήταν οργανωμένη η κοινωνική ζωή κατά την αρχαιότητα και τον Μεσαίωνα, ποια επαγγέλματα ανθούσαν, πώς διαμορφωνόταν η καλλιτεχνική δημιουργία, κ.ά.

Το Μουσείο Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης ιδρύθηκε το 1941, προκειμένου να στεγάσει διάφορες διδακτικές συλλογές που είχαν κατά καιρούς δωρίσει ιδιώτες, άλλα μουσεία και εφορείες. Στεγάζεται στον σημερινό του χώρο, στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, από το 1994 και λειτουργεί σε καθημερινή βάση. Το Μουσείο αριθμεί δώδεκα διδακτικές συλλογές.