Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών - Ιστορικό Αρχείο - Χρηματοδότηση προγράμματος - Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Ιστορικό Αρχείο - Χρηματοδότηση προγράμματος

Ενίσχυση με σκοπό την ολοκλήρωση της ψηφιοποίησης του Διοικητικού Αρχείου του Πρωτοκόλλου.

Το Ιστορικό Αρχείο ιδρύθηκε το 1991 και στεγάζεται σε ένα μεσοπολεμικό κτίριο, το οποίο ανήκει στο Πανεπιστήμιο. Σκοπός του είναι η διάσωση και η οργάνωση του αρχειακού υλικού από την ίδρυση του Πανεπιστημίου το 1837 έως το 1970. Συγκεκριμένα, το Ιστορικό Αρχείο έχει αναλάβει τη συγκέντρωση και την ταξινόμηση του αρχειακού υλικού, τη συγκρότηση ηλεκτρονικών καταλόγων, καθώς και την ψηφιοποίηση του αρχείου. Η φάση της ψηφιοποίησης ξεκίνησε το 2000 και όλα τα αρχεία βρίσκονται στην ηλεκτρονική βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου «Πέργαμος».

Παράλληλα, λειτουργεί ως κέντρο ιστορικής έρευνας, εκπονώντας γενικά ερευνητικά προγράμματα για τη νεότερη ελληνική και την ευρωπαϊκή Ιστορία, συνεργάζεται με ευρωπαϊκά πανεπιστήμια και ιδρύματα σε συναφείς ερευνητικούς τομείς, διεξάγει σεμινάρια και συμβάλλει, τέλος, στην οργάνωση αρχείων άλλων πανεπιστημίων.