Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Ιστορικό Αρχείο - Χρηματοδότηση προγράμματος

Eνίσχυση για την ηλεκτρονική καταγραφή του αρχείου. Tο αρχείο περιέχει οικονομικά στοιχεία και πορίσματα από το 1850, σπάνια διατάγματα και άλλα έγγραφα.