Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών - Ιατρική Σχολή - Χρηματοδότηση προγράμματος - Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Ιατρική Σχολή - Χρηματοδότηση προγράμματος
Η δωρεά αφορά στο γενικό συντονισμό και την αξιολόγηση του Προγράμματος για την Προαγωγή της Ψυχικής Υγείας Παιδιών, Εφήβων και Νέων από μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διεθνής Ιατρική – Διαχείριση Κρίσεων Υγείας».

Παράλληλα με την παραπάνω δωρεά, το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος έχει εγκρίνει και δύο μικρότερες δωρεές προς την Ιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Η πρώτη θα χρησιμοποιηθεί για τον εμπλουτισμό των συλλογών της Επιστημονικής Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου, ενώ η δεύτερη για την κάλυψη των εξόδων μεταφοράς και διαμονής για τη συμμετοχή δέκα φοιτητών του προαναφερθέντος μεταπτυχιακού προγράμματος σε πρόγραμμα ιατρικής παρέμβασης στην Αφρική.

Το πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών «Διεθνής Ιατρική – Διαχείριση Κρίσεων Υγείας» είναι ένα διετές πρόγραμμα που απευθύνεται σε ιατρούς, νοσηλευτές και άλλους επαγγελματίες υγείας, των οποίων ο σκοπός είναι να ακολουθήσουν επαγγελματική σταδιοδρομία σε Δημόσιες Υπηρεσίες Υγείας, οργανισμούς Πολιτικής Αμύνας, ευρωπαϊκούς και διεθνείς φορείς υγείας, καθώς και ΜΚΟ ανθρωπιστικής βοήθειας ή ανάπτυξης. Το πρόγραμμα εστιάζει σε θέματα όπως: Επείγουσα Ιατρική και Ιατρική Καταστροφών, Τροπική Ιατρική, και Επιδημιολογική Επιτήρηση και Παρακολούθηση Προσφύγων και Εκτοπισμένων Πληθυσμών.