Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών - Ιατρική Σχολή Αθηνών, Εργαστήριο Φαρμακολογίας - Ερευνητικό πρόγραμμα - Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Ιατρική Σχολή Αθηνών, Εργαστήριο Φαρμακολογίας - Ερευνητικό πρόγραμμα

Χρηματοδότηση της εκπόνησης καρδιολογικής έρευνας στη Μονάδα Καρδιαγγειακής Έρευνας του Εργαστηρίου Φαρμακολογίας. 

H ερευνητική ομάδα της Μονάδας Καρδιαγγειακής Έρευνας μελετάει τη διαδικασία επαναφοράς της καρδιάς στην προηγούμενη υγιή κατάστασή της μετά την εκδήλωση εμφράγματος και την κατάσταση των κυττάρων πριν, κατά τη διάρκεια και μετά το έμφραγμα, στο πλαίσιο προγράμματος μοριακής έρευνας.


Η Μονάδα Καρδιαγγειακής Έρευνας ιδρύθηκε το 1993 στο Εργαστήριο Φαρμακολογίας στο πλαίσιο της συνεργασίας του Ωνάσειου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου και του Εργαστηρίου Φαρμακολογίας. Η Μονάδα περιλαμβάνει Εργαστήριο μελέτης φυσιολογίας μικρών ζώων, Εργαστήριο μοριακής βιολογίας και Εργαστήριο κυτταροκαλλιεργειών.