Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών - Ιατρική Σχολή Αθηνών, Εργαστήριο Επιδημιολογίας - Χρηματοδότηση προγραμμάτων - Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Ιατρική Σχολή Αθηνών, Εργαστήριο Επιδημιολογίας - Χρηματοδότηση προγραμμάτων
Χρηματοδότηση προγραμμάτων δημόσιας υγείας στο Eργαστήριο Eπιδημιολογίας της Iατρικής Σχολής. Το πρόγραμμα περιλάμβανε τη δημιουργία δεικτών δημόσιας υγείας σε σχέση με τους περιβαλλοντικούς και εργασιακούς κινδύνους που αντιμετωπίζουν τα άτομα που εργάζονται στην αλιεία και τη γεωργία. Περιλάμβανε επίσης πρόγραμμα ενημέρωσης και παροχής εκπαιδευτικών εργαλείων για την προστασία της υγείας των εργαζόμενων γυναικών.