Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών - Ιατρική Σχολή - Αγορά εξοπλισμού - Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Ιατρική Σχολή - Αγορά εξοπλισμού

Δωρεά για την αγορά ιατρικών μικροσκοπίων, τα οποία θα ενισχύσουν τους στόχους της διδασκαλίας. 

Η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών ιδρύθηκε το 1837. Ο συνολικός αριθμός των προπτυχιακών φοιτητών στην Ιατρική Σχολή είναι 4.000 ενώ ο συνολικός αριθμός των καθηγητών και του υπόλοιπου επιστημονικού προσωπικού ανέρχεται σε 800. Η έρευνά τους δημοσιεύεται σε διεθνούς φήμης ιατρικά περιοδικά.