Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών - Χρηματοδότηση προγράμματος - Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Χρηματοδότηση προγράμματος
Μέρος του Προγράμματος «Εκπαίδευση στην Κοινωφελή Δράση».

Το συγκεκριμένο τμήμα του προγράμματος περιλαμβάνει τη δημιουργία διατμηματικού μεταπτυχιακού προγράμματος Master στην κοινωνική αλληλεγγύη, με έμφαση στην ιστορία της φιλανθρωπίας, τη διαχείριση ΜΚΟ και τη λειτουργία των κοινωφελών Ιδρυμάτων. Το πρόγραμμα θα προσφέρεται σε μεταπτυχιακούς φοιτητές από τέσσερα δημόσια πανεπιστήμια της Ελλάδας και θα εξετάζει θέματα, όπως πρακτικές ανεύρεσης πόρων, νομικές προκλήσεις και σύνταξη προτάσεων για τη διεκδίκηση δωρεών. Οι φοιτητές θα πρέπει επίσης να ολοκληρώσουν πρακτική άσκηση μερικών μηνών σε ΜΚΟ. 

Το πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί υπό την αιγίδα του τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών κατά το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013.