Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών - Χρηματοδότηση προγράμματος - Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Χρηματοδότηση προγράμματος

Μέρος του Προγράμματος «Εκπαίδευση στην Κοινωφελή Δράση».

Το συγκεκριμένο κομμάτι του προγράμματος περιλαμβάνει τη συνέχιση του διατμηματικού μεταπτυχιακού προγράμματος Master στην κοινωνική αλληλεγγύη, με έμφαση στην ιστορία της φιλανθρωπίας, τη διαχείριση ΜΚΟ και τη λειτουργία των κοινωφελών Ιδρυμάτων. Το πρόγραμμα θα προσφέρεται σε μεταπτυχιακούς φοιτητές από τρία δημόσια πανεπιστήμια της Ελλάδας και θα εξετάζει θέματα όπως οι πρακτικές ανεύρεσης πόρων, οι νομικές προκλήσεις και η σύνταξη προτάσεων για τη διεκδίκηση δωρεών. Οι φοιτητές θα πρέπει επίσης να ολοκληρώσουν πρακτική άσκηση μερικών μηνών σε κάποια ΜΚΟ. 

Το πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί υπό την αιγίδα του τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών κατά το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014.