Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών - Δ' Παθολογική Κλινική - Αγορά εξοπλισμού - Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Δ' Παθολογική Κλινική - Αγορά εξοπλισμού
Αγορά ιατρικού εξοπλισμού για την Iατρική Σχολή, η οποία ειδικεύεται στην αντιμετώπιση και τη θεραπεία των λοιμώξεων και στη χημειοθεραπεία.