Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και Μελετών «Ε. Κ. Βενιζέλος»

Αγορά εξοπλισμού
Ενίσχυση με σκοπό την αγορά τεχνολογικού υλικού για τον εξοπλισμό της οικίας Βλουμ, όπου στεγάζονται οι διοικητικές και ερευνητικές δραστηριότητες του Ιδρύματος, καθώς και για την αγορά σπάνιου αρχειακού υλικού από το εξωτερικό. Ο χώρος, ο οποίος εξοπλίστηκε με τελευταίας τεχνολογίας υλικό, περιλαμβάνει βιβλιοθήκη, αρχείο, αίθουσα συνεδρίων και γραφεία για ερευνητικές, διοικητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες.
 
Το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και Μελετών «Ε. Κ. Βενιζέλος» στοχεύει στη διαμόρφωση μιας διεθνούς στρατηγικής για τη συστηματική μελέτη της εποχής, του έργου και της ζωής του Ελευθέριου Βενιζέλου.