Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών - Ινστιτούτο Νεοελληνικών Ερευνών

Έρευνα και έκδοση
Χρηματοδότηση για την έκδοση της Εγκυκλοπαίδειας του Ελληνικού Τύπου (1784-1974). Η Εγκυκλοπαίδεια αριθμεί τέσσερις τόμους και περιλαμβάνει περίπου 3.000 λήμματα, καθώς και φωτογραφίες και εικόνες.

Το Ινστιτούτο Νεοελληνικών Ερευνών ιδρύθηκε το 1960 και είναι ένα από τα δύο παλαιότερα ερευνητικά κέντρα του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών. Αποστολή του είναι η μελέτη του Νέου Ελληνισμού από τον 15ο αιώνα μέχρι σήμερα. Εκτός από τη διεξαγωγή έρευνας, το Ινστιτούτο οργανώνει διεθνείς διασκέψεις και συμπόσια, προβαίνει σε σειρά δημοσιεύσεων και διαθέτει  εξειδικευμένη βιβλιοθήκη.

Δελτίο Τύπου