Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών

Χρηματοδότηση προγράμματος

Δωρεά για την υποστήριξη του Ελληνικού Κέντρου Συλλογής και Ανάλυσης Δορυφορικών Δεδομένων, μέσα από την απασχόληση ερευνητών και την αναβάθμιση των υποδομών του.

Το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών ιδρύθηκε το 1842 και είναι το παλαιότερο ερευνητικό ίδρυμα της χώρας μας και της ευρύτερης περιοχής της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Επί του παρόντος, λειτουργεί πέντε ερευνητικά ινστιτούτα, σε δύο διαφορετικές τοποθεσίες: το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, το Ινστιτούτο Αστρονομίας & Αστροφυσικής, το Ινστιτούτο Ερευνών Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης, το Ινστιτούτο Διαστημικών Εφαρμογών & Τηλεπισκόπησης, καθώς και το Ινστιτούτο Αστροσωματιδιακής Φυσικής.