Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδoς - Υποστήριξη Προγράμματος - Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδoς

Υποστήριξη Προγράμματος

Δωρεά για την υλοποίηση ενός σχεδίου που θα διευκολύνει τη μετάβαση της ΕΒΕ και την επιτυχημένη λειτουργία της στο ΚΠΙΣΝ. Η συγκεκριμένη δωρεά θα καλύπτει την ανάπτυξη της συλλογής της ΕΒΕ, τη δημιουργία των ψηφιακών υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης, την ανάπτυξη των υπηρεσιών, των πολιτικών και της συλλογής του Δημόσιου Τμήματος της Βιβλιοθήκης, μία εκστρατεία ανάπτυξης ακροατηρίου και την κατάρτιση προσωπικού. 

Η Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος ιδρύθηκε το 1832 με αποστολή τη συλλογή και τη διαχείριση επιστημονικών και πολιτιστικών εγγράφων που σχετίζονται με την Ελλάδα, καθώς και τη διάθεσή τους στο κοινό. Η Βιβλιοθήκη διαθέτει μεγάλη συλλογή από βιβλία, περιοδικά, οπτικοακουστικό υλικό, πορτραίτα και χειρόγραφα, πολλά από τα οποία είναι μεγάλης σημασίας.