Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδoς

Χρηματοδότηση προγράμματος

Δωρεά για τη χρηματοδότηση της σύνταξης του καταλόγου της συλλογής χειρογράφων της ΕΒΕ. Η συλλογή χειρογράφων είναι μία από τις σημαντικότερες και πιο πολύτιμες συλλογές της Βιβλιοθήκης και περιλαμβάνει συλλογές από το Μετόχι του Παναγίου Τάφου. 

Η Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος ιδρύθηκε το 1832 με αποστολή τη συλλογή και τη διαχείριση επιστημονικών και πολιτιστικών εγγράφων που σχετίζονται με την Ελλάδα, καθώς και τη διάθεσή τους στο κοινό. Η Βιβλιοθήκη διαθέτει μεγάλη συλλογή από βιβλία, περιοδικά, οπτικοακουστικό υλικό, πορτραίτα και χειρόγραφα, πολλά από τα οποία είναι μεγάλης σημασίας.