Εθελοντική Ομάδα Δασοπροστασίας Κεφαλονιάς - Αγορά εξοπλισμού - Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Εθελοντική Ομάδα Δασοπροστασίας Κεφαλονιάς

Αγορά εξοπλισμού

Δωρεά για την αγορά εξειδικευμένων οχημάτων και εξοπλισμού

Η Εθελοντική Ομάδα Δασοπροστασίας Κεφαλονιάς ιδρύθηκε το 1996. Η Ομάδα δημιουργήθηκε με σκοπό την πρόληψη και τον περιορισμό των δασικών πυρκαγιών, τη διοργάνωση δραστηριοτήτων αναδάσωσης και την παροχή υποστήριξης σε καταστάσεις αμέσου ανάγκης, συμπεριλαμβανομένης της συμμετοχής στην κατανομή τροφής, καθαρού νερού και άλλων βασικών προμηθειών σε θύματα καταστροφών. Η ομάδα έχει εγκαταστήσει παρατηρητήρια  γύρω από πάρκα και περιοχές όπου υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς.