Εθελοντική Δράση Κτηνιάτρων Ελλάδος

Κάλυψη λειτουργικών εξόδων

Η δωρεά υποστηρίζει την προμήθεια ιατρικών αναλώσιμων καθώς και υλοποίηση αποστολών ανά την Ελλάδα.

Η Εθελοντική Δράση Κτηνιάτρων Ελλάδος, είναι ένας ανεξάρτητος, μη κερδοσκοπικός οργανισμός που ιδρύθηκε το 2013 από μία ομάδα κτηνιάτρων. Ο σκοπός είναι η παροχή δωρεάν κτηνιατρικής φροντίδας σε αδέσποτα και άγρια ζώα.