Εθελοντές Δασοπυροπροστασίας Αττικής - Αγορά εξοπλισμού - Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Εθελοντές Δασοπυροπροστασίας Αττικής

Αγορά εξοπλισμού

Δωρεά για τον εφοδιασμό ενός νέου οχήματος 4x4 με πυροσβεστικό εξοπλισμό, για να συμβάλει στην αντιμετώπιση ενδεχόμενων πυρκαγιών στην περιοχή.