Εταιρία Κρητικών Ιστορικών Μελετών (ΕΚΙΜ)

Συνέδριο

Δωρεά για τη χρηματοδότηση της διοργάνωσης του ΙΒ΄ Διεθνούς Κρητολογικού Συνεδρίου, που θα πραγματοποιηθεί στο Ηράκλειο, τον Σεπτέμβριο του 2016.

Η Εταιρία Κρητικών Ιστορικών Μελετών ιδρύθηκε το 1951 με στόχο την υποστήριξη και την προώθηση των Κρητικών σπουδών στους τομείς της αρχαιολογίας, της ιστορίας, της εθνογραφίας, της γλώσσας και της λογοτεχνίας από τους πρώτους χριστιανικούς χρόνους και μετά.