Εταιρία Καρδιοαγγειακών Ερευνών - Ερευνητικό πρόγραμμα - Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Εταιρία Καρδιοαγγειακών Ερευνών

Ερευνητικό πρόγραμμα

Χρηματοδότηση με σκοπό τη συνέχιση ενός καρδιαγγειακού ερευνητικού προγράμματος, το οποίο θα ολοκληρωθεί το 2010.

Η Εταιρεία Καρδιοαγγειακών Ερευνών  είναι μη κερδοσκοπικός οργανισμός που συστάθηκε για να συντονίσει τη διεξαγωγή ενός ερευνητικού προγράμματος, σκοπός του οποίου είναι ο εντοπισμός των ειδικών σημείων των στεφανιαίων αρτηριών τα οποία έχουν προδιάθεση να προκαλούν μυοκαρδικές δυσλειτουργίες.

Σε αυτή την έρευνα συνεργάζονται επιστήμονες από τους τομείς της καρδιολογίας, της ιατρικής φυσικής, της βιοїατρικής μηχανικής, της μηχανικής υπολογιστών, καθώς και της υδροδυναμικής.