Εταιρεία των Φίλων του Λαού

Εργασίες ανακαίνισης
Eνίσχυση για την ανακαίνιση και τον εξοπλισμό της βιβλιοθήκης, καθώς και για αγορά υπολογιστών, εκπαιδευτικού υλικού και εξοπλισμού συντήρησης του συστήματος αυτοματοποίησης της βιβλιοθήκης.

Η Εταιρεία είναι από τους παλαιότερους μη κερδοσκοπικούς λογοτεχνικούς και εκπαιδευτικούς οργανισμούς στην Ελλάδα και το υλικό της διατίθεται σε ερευνητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Πολλοί πολιτικοί και πνευματικοί ηγέτες δώρισαν τα προσωπικά αρχεία τους στην Εταιρεία.