Εταιρεία των Φίλων του Λαού - Αγορά και ανακαίνιση κτιρίου - Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Εταιρεία των Φίλων του Λαού

Αγορά και ανακαίνιση κτιρίου
Αγορά και ανακαίνιση κτιρίου, προκειμένου να στεγαστούν και να εκτεθούν αρχεία της Εταιρείας, η συλλογή φυλλαδίων της νεότερης ελληνικής ιστορίας από το 1770, το χαρτογραφικό αρχείο της Eλλάδας από το 1490, η συλλογή ιστορικών εντύπων και φωτογραφικό υλικό, καθώς και άλλα καλλιτεχνικά και μουσικά  κειμήλια. Στο κτίριο στεγάζεται επίσης εργαστήριο συντήρησης χαρτιού.