Εταιρεία Θεάτρου Seveneleven

Υποστήριξη προγράμματος

Δωρεά για την υποστήριξη του διαδραστικού προγράμματος ψυχαγωγίας, Θάλλω, το οποίο εφαρμόζεται σε μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων.

Η Seveneleven εφαρμόζει ένα μοντέλο ψυχαγωγίας που απευθύνεται σε φιλοξενούμενους μονάδων φροντίδας ηλικιωμένων. Αποστολή της η ενίσχυση της συμμετοχής των ηλικιωμένων σε δραστηριότητες που σχετίζονται με την τέχνη ως μέσο ενεργής ψυχαγωγίας και βελτίωσης της καθημερινότητάς τους, της κοινωνικής αλληλεπίδρασης και ψυχικής υγείας.