Εταιρεία Σπαστικών Βορείου Ελλάδος

Κάλυψη λειτουργικών εξόδων

Δωρεά για την υποστήριξη των λειτουργικών εξόδων για δύο μονάδες αυτόνομης διαβίωσης («ΕΡΑΤΩ» και «ΚΑΛΥΨΩ»), για περίοδο 2 ετών.

Η Εταιρεία Σπαστικών Βορείου Ελλάδος ιδρύθηκε το 1971 και λειτουργεί ένα κέντρο ημέρας για ενήλικες με σοβαρές ψυχικές και σωματικές αναπηρίες, καθώς και τρεις Μονάδες Ημιαυτόνομης Διαβίωσης.